قرمز سبز آبي خاکستري
هان ! دشمني با يكديگر، زداينده است .مقصودم زداينده مو نيست، كه زداينده دين است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت