قرمز سبز آبي خاکستري
هركه خدا دوستي را بر خودْ دوستي مقدّم بدارد، در برابر سختي و دشواري مردم، خداوند او را بسنده باشد .بنده ام پيروي ام كن تا تو را مانند خود گردانم . [.رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت