قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه كسي را ديديد كه به وي زهد دردنيا و كم گويي عطا شده، بدو نزديك شويد كه حكمت القامي كند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت