قرمز سبز آبي خاکستري
پروردگارا! دستآورد روزه چيست؟ خداوند فرمود : روزه حكمت مي آورد و حكمت، شناخت و شناخت، يقين . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در شب معراج ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت