قرمز سبز آبي خاکستري
هركه برادرش را در كاري ناپسند ببيند و بتواند او را از آن بازدارد و اين كار را نكند، به او خيانت كرده است . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت