قرمز سبز آبي خاکستري
دشمن ترينِ مردم نزد خداوند متعال، كسي است كه كار بد مؤمن را سرمشق قرار مي دهد؛ امّا كار نيكش راسرمشق قرار نمي دهد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت