قرمز سبز آبي خاکستري
گناه نتوانستن كردن ، گونه‏اى از ترك گناه است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت